Alerte

ab oy

Underhålls- och stödtjänstsföretag

Kunnossapito- ja tukipalveluyritys

A company for maintenance and support services

Vill du söka arbete hos oss? Haluaisitko työskennellä kanssamme?

hit för mer info och instruktioner för hur du söker arbete.

Täältä löydät enemmän tietoa sekä ohjeet miten haet meille.

LEDIGA JOBB / AVOIMET TYÖPAIKAT
Gilla och följ oss på Facebook.


Tykkää meistä ja seuraa meitä Facebookissa.


Like and follow us on Facebook.

Du hittar oss även på Instagram!

Skanna denna namntagg i ditt Instagram sökfälte för att snabbt hitta vårt Instagram konto. Du kan även hitta oss genom att söka på namnet ”alertejakobstad”.


Löydät meidät myös Instagramista!

Skannaa tämä nimitunnus Instagram -hakuun ja löydät meidät nopeasti. Löydät meidät myös haulla "alertejakobstad”.


You can also find us on Instagram!

Scan this nametag in your Instagram search bar to quickly find our Instagram account. You can also find us by searching for "alertejakobstad".

Alerte Ab Oy publicerar information om skidspår och skridskobanor på Facebook: Skidspår & skridskobanor

Alerte Ab Oy julkaisee tietoa hiihtoladuista ja luistelukentistä Facebookissa: Hiihtoladut & luistelukentät

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Anbudsbegäran gällande årsavtal 2022–2024 för enhetsprissatt arbete med jordbyggnadsmaskiner och transporttjänster

Alerte Ab begär anbud på maskinarbete vid jordbyggnad och transporttjänster för att uppgöra ramavtal för avtalsperioden 2022–2024 och optionsåren 2025–2026. Anbudsbegäran gäller tjänster för projekt som till sitt totalpris understiger tröskelvärdet i upphandlingslagens 25 § och som definieras efterhand under avtalsperioden. Ett antal totalekonomiskt mest fördelaktiga entreprenörer väljs att omfattas av avtalet.

Ett arbetsobjekt kan omfatta behovet av maskiner av flera olika slag eller storlek. Beställaren bedömer fördelaktigheten för varje arbetshelhet så att man arbetsspecifikt använder huvudsakligen en entreprenörs maskiner.


Anbudsbegäran omfattar bl.a. följande delområden:

  • grävarbeten med olika maskinmateriel

  • jord- och stenmaterialtransporter

  • lastbilar och annan transportmateriel, också snötransport om vintrarna

  • maskinhyrning utan chaufför

Anbudshandlingarna med mer detaljerad information sänds per e-post till de företag som meddelar sitt intresse för upphandlingen per e-post till avdelningschef Joachim Stenman, joachim.stenman@alerte.fi. Offerter inlämnas per i anbudshandlingarna anvisat sätt senast den 6. Mars 2022 kl. 12.00.

Tarjouspyyntö maanrakennuskoneiden ja kuljetuspalveluiden yksikköhintaisista töistä vuosisopimusjaksolle 2022 -2024


Alerte pyytää tarjousta maanrakennuskonetöistä ja kuljetuspalveluista vuosisopimusjaksolle 2022 -2024 ja optiovuosille 2025 – 2026. Tarjouspyyntö koskee kokonaishinnaltaan hankintalain 25§ kynnysarvon alle jääviä projekteja ja jotka määritellään myöhemmin vuosisopimusjakson aikana. Sopimuksen piiriin valitaan sopivaksi katsottu määrä kokonaistaloudellisesti edullisempia urakoitsijoita.

Yksi työkohde saattaa sisältää useamman erilaisen tai erikokoisen koneen tarpeen. Tilaaja arvioi kulloisenkin työkokonaisuuden edullisuuden siten, että työkohtaisesti käytetään pääasiassa yhden urakoitsijan koneita.


Tarjouspyyntö käsittää mm. seuraavat osa-alueet:

  • kaivuutyöt erilaisilla konekalustoilla

  • maa- ja kiviaineskuljetukset

  • kuorma-auto ja muu kuljetuskalusto, myös lumen kuljetus talvisin

  • koneen vuokraus ilman kuljettajaa

Tarjousasiakirjat tarkempine tietoineen lähetetään sähköpostitse yrityksille, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan hankintaan sähköpostitse osastopäällikkö Joachim Stenmanille, joachim.stenman@alerte.fi. Tarjoukset on jätettävä tarjousasiakirjoissa ilmoitetulla tavalla viimeistään 6.3.2022 klo. 12.00.