Byggande

Vi på byggande har hand om underhåll och byggande av stadens fastigheter genom de beställningar som kommer. Bland annat har vi lagt nytt golv i Oxhamns skolas gymnastiksal, renoverat Kyrkostrands daghem, ändrat om takfönster vid Solbacken och byggt ut Permo daghems vindfång.

Vi har välutbildad och motiverad personal som vill ge den bästa möjliga service till beställaren och användaren så snabbt och effektivt som möjligt, med stor kännedom om stadens fastigheter. Vi är flexibla och alerta när det sker plötsliga förändringar i beställarens verksamhet.


Bjarne Strengell

Avdelningschef, fastighetsskötsel & byggande

bjarne.strengell(at)alerte.fi, 044 042 8663