alertes avdelningar

Alertes avdelningar strävar till ett gemensamt mål och därför samarbetar de när de kan. På detta sätt underlättar man vissa uppgifter för varandra och gör ett så effektivt arbete som möjligt.