Fastighetsskötsel

Vi från fastighetsskötsel sköter om skolor, daghem och vårdbyggnader och Ebbas fastigheter. Detta innebär vår- och höststädning, lövborttagning, gräsklippning, snöskottning, sandning, underhåll av ventilations- och värmeanläggningar, m.m. vid dessa fastigheter.


Vi har välutbildad och motiverad personal som vill ge den bästa möjliga service till beställaren och användaren så snabbt och effektivt som möjligt, med stor kännedom om stadens fastigheter. Vi är flexibla och alerta när det sker plötsliga förändringar i beställarens verksamhet.

KONTAKT

Vid problem efter arbetstid (16:00-07:00) kan man ringa fastighetsdejouren på nummer:

044 785 1401

Vid frågor kring fastighetsskötsel, vänligen kontakta avdelningschefen.

Bjarne Strengell

Avdelningschef, fastighetsskötsel & byggande

bjarne.strengell@alerte.fi, 044 042 8663