Gatuunderhåll

Vi på gatuunderhåll utför underhåll och skötsel av gator och vägar i staden Jakobstad.

Detta innebär bland annat snöröjning, halkbekämpning, dammbindning, renhållning av gator, vägar och vissa områden i Jakobstad.

Depåns hemmabas är Staffansnäs. Där finns en verkstad, trafikmärkesuthyrning, trafikmärkesverkstad, fordons- och maskinverkstad, sandhall för sand och vägsalt samt garage för tunga fordon.

Vid depån finns och sköts allt som behövs för gatuunderhåll.

Respons gällande gatuunderhåll

Du kan gärna hjälpa Alerte i vår prioritering av uppdragen genom att informera oss om problemställen inom gatuunderhållet.

Oförutsedda händelser ss. översvämningar, gropar eller andra trafikhinder ber vi er meddela oss om genom att använda stadens sida för gaturespons:

https://www.jakobstad.fi/boende-och-miljo/tekniska-tjanster/kommunaltekniska-avdelningen/respons-gallande-gatuunderhallet/

Lägg till en adress och en bild av problemet ni beskriver i responsen så hjälper ni oss att lokalisera och snabbare åtgärda platsen, samtidigt som vi kan ta med korrekt utrustning när vi åker ut. Tack för er insats!

TJÄNSTER FÖR PRIVATPERSONER

Vi erbjuder även tjänster för privatpersoner, företag och föreningar. Till dessa tjänster hör till exempel utjämning av massor, dammbindning av privatvägar, uthyrning av trafikmärken eller maskinarbeten såsom sladdning av områden och privata vägar.

Vanliga frågor och svar om GATUUNDERHÅLL

När sandar ni min väg?

Alerte följer stadens prioriteringsleder för gatuunderhåll. Cykelleder, huvudleder och centrum är första prioritering, sedan sköts bostadsområden.

Det tar ca 10 timmar att sanda alla Jakobstads trafikleder.


När plogar ni min väg?

Alerte följer stadens prioriteringsleder för gatuunderhåll. Cykelleder, huvudleder och centrum är första prioritering, sedan sköts bostadsområden. Den fullständiga underhållsklassificeringen hittar du här.

Det tar ca 6-8 timmar att ploga alla Jakobstads trafikleder.


Vem ska jag kontakta om jag vill lägga upp/ta bort ett trafikmärke?

Staden Jakobstads kommunaltekniska avdelning sköter dessa ärenden.

06 786 3111


Vem ska jag kontakta då jag vill ha kross på min väg?

Staden Jakobstads kommunaltekniska avdelning sköter dessa ärenden.

06 786 3111

Vem sköter om min anslutningsväg?

Anslutningsvägar underhålls av tomtägaren eller tomtinnehavaren.

Vem sköter om renhållning på gatan utanför mitt hus?

De områden sköts av tomtägaren eller tomtinnehavaren. Alertes ansvarsområden hittar du här.


Trafikmärkesuthyrning

Alerte erbjuder uthyrning av trafikmärken och andra trafikregleringsprodukter vid ditt behov.

Efter att tillståndsansökan beviljats vet man normalt vilka märken/produkter man behöver, men observera att detta inte automatiskt betyder att märkena/produkterna är beställda. Beställning av trafikmärken/produkter bör göras direkt via Alerte Ab eller annat företag i god tid innan arbetet/evenemanget börjar.

För mera information, vänligen kontakta avdelningschefen.

JOACHIM STENMAN

Avdelningschef, gatu- och idrottsunderhåll, trädgårdsskötsel

joachim.stenman@alerte.fi, 044 714 7115

Matias knuts

Arbetsledare, gatu- och idrottsunderhåll, verkstad

matias.knuts@alerte.fi, 044 7851 805