depå & verkstad

Verkstaden utför service och reparationer av Alertes och staden Jakobstads fordon och maskiner.

Verkstadens skickliga fordons- och maskinservice är grundläggande för att gatuunderhåll, fastighetsskötsel och flera andra avdelningar ska fungera smidigt. Vid depån finns flera verkstäder såsom maskin- och svetsverkstad och småmaskinsverkstad samt en tvätthall och en svetshall. Bland personalen hittar man montörer, svetsare, underhållsarbetare och förstås många chaufförer. I våra nya, moderna utrymmen servar de Alertes och staden Jakobstads fordon och maskiner.

JOACHIM STENMAN

Avdelningschef, gatu- och idrottsunderhåll, trädgårdsskötsel

joachim.stenman@alerte.fi, 044 714 7115

Matias knuts

Arbetsledare, gatu- och idrottsunderhåll, verkstad

matias.knuts@alerte.fi, 044 7851 805