idrottsunderhåll

I Jakobstad finns många olika fritidsanläggningar som erbjuder möjligheten att röra på sig och utöva motion och idrott. Alertes avdelning för fritidsanläggningar ansvarar för underhållet av stadens idrottsanläggningar och rekreationsplatser. Motionsbanor, skidspår, gräs- och grusplaner, badstränder, idrottsanläggningar och Runebergssalen är en del av de anläggningar vi sköter om.

Tillsammans med våra övriga avdelningar inom fastighetskötsel och städning ser vi till att stadens invånare kan dra full nytta av stadens fina anläggningar.

reserveringar

Reserveringar sköts via staden Jakobstads idrottsbyrå.

Här kan du reservera anläggningar.


Information om idrottsplatser och rekreationsområden hittar du här.JOACHIM STENMAN

Avdelningschef, gatu- och idrottsunderhåll, trädgårdsskötsel

joachim.stenman@alerte.fi, 044 714 7115

Matias knuts

Arbetsledare, gatu- och idrottsunderhåll, verkstad

matias.knuts@alerte.fi, 044 7851 805