Kosthåll

Vi tillreder och serverar näringsrika och välsmakande måltider till Jakobstads skolor, daghem, serviceboende och sjukhus. All mat vi tillreder baserar sig på de finska näringsrekommendationerna. Vi använder närproducerade råvaror och endast finskt kött. Vid planeringen av måltiderna beaktar vi beställarens önskemål.

Vi tillreder ca 4000 portioner per dag i våra två tillredningskök. 2600 av de portioner tillreds i Oxhamns centralkök (Rådmans skola) med Cook & Chill metoden. De resterande 1400 portionerna tillreds på ett traditionellt sätt vid Länsinummi skola.

Våra tjänster omfattar även personallunch vid Malmska sjukhus, catering och mötesservering.

Carina SVANBÄCK

Avdelningschef, kosthåll

carina.svanback(at)alerte.fi, 050 502 2043

Kosthållsarbetsledare

Kosthållsarbetsledare vid Rådmans skola Kenneth Finholm

Kosthållsarbetsledare vid Länsinummi skola Osmo Niittyniemi

Kosthållsarbetsledare vid Malmska näringscentral Lilian Häggkvist

Länsinummi skola

Rådmans skola