Kosthåll

Vi tillreder och serverar näringsrika och välsmakande måltider till Jakobstads skolor, daghem, serviceboende och sjukhus. All mat vi tillreder baserar sig på de finska näringsrekommendationerna. Vid planeringen av måltiderna beaktar vi beställarens önskemål.

Vi tillreder ca 4000 portioner per dag i våra två tillredningskök. 2600 av de portioner tillreds i Oxhamns centralkök (Rådmans skola) med Cook & Chill metoden. De resterande 1400 portionerna tillreds på ett traditionellt sätt vid Länsinummi skola.

Kosthållsarbetsledare

Kosthållsarbetsledare vid Rådmans skola Osmo Niittyniemi

Kosthållsarbetsledare vid Länsinummi skola Kenneth Finholm

KONTAKT

Vid frågor angående specialdieter eller mat gällande skolor och daghem, vänligen kontakta staden Jakobstads kosthållsspecialist:

Lisa Kentala, lisa.kentala@jakobstad.fi, 044 785 1385

Vid frågor gällande maten vid staden Jakobstads social- och hälsovårdsverk, vänligen kontakta:

Kosthållsarbetsledare Osmo Niittyniemi, osmo.niittyniemi@alerte.fi

Carina SVANBÄCK

Avdelningschef, kosthåll

carina.svanback@alerte.fi, 050 502 2043

Länsinummi skola

Rådmans skola