Kosthåll

Vi tillreder och serverar näringsrika och välsmakande måltider till Jakobstads skolor, daghem, serviceboende och sjukhus. All mat vi tillreder baserar sig på de finska näringsrekommendationerna. Vi använder närproducerade råvaror och endast finskt kött. Vid planeringen av måltiderna beaktar vi beställarens önskemål.

Vi tillreder ca 4000 portioner per dag i våra två tillredningskök. 2600 av de portioner tillreds i Oxhamns centralkök (Oxhamns skola) med Cook & Chill metoden. De resterande 1400 portionerna tillreds på ett traditionellt sätt vid Länsinummi skola.

Våra tjänster omfattar även personallunch vid Malmska sjukhus, catering och mötesservering.

Carina SVANBÄCK

Avdelningschef, kosthåll

carina.svanback(at)alerte.fi, 050 502 2043

arbetsledare

Arbetsledare vid Oxhamns skola Kenneth Finholm, kenneth.finholm(at)alerte.fi, 044 714 7345

Arbetsledare vid Länsinummi skola Osmo Niittyniemi, osmo.niittyniemi(at)alerte.fi, 044 714 7100

Arbetsledare vid Malmska sjukhus Lilian Häggkvist, lilian.haggkvist(at)alerte.fi, 044 785 1434

Länsinummi skola

Oxhamns skola