TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

I vår stad är parker och grönområden viktiga platser för Jakobstadsbornas aktiviteter och umgänge. Alertes trädgårdsavdelning ser till så att dessa områden hålls fräscha och attraktiva. Detta är ett mångsidigt arbete som räcker året om.

Till trädgårdsskötselns ansvarsområden hör allmänna parker, lekparker, parkskogar, trafikgrönska, parkeringsområden, torg, gågatan, ebba fastigheter, hjältegravarna, några enskilda gravar samt skolträdgården och Aspegrens trädgård.

Till trädgårdsskötselns uppgifter hör underhåll och skötsel av ansvarsområden, anläggning av gräsmattor, nyplantering av träd, snöröjning, röjning i parkskogar, målning och slipning av parkbänkar, fixande och målning av skräpkorgar, planering och beställning av nästa säsongs blommor, snöskottning vid Tellushallen och städning av konstgräsmattan.

Vanliga frågor och svar om trädgårdsskötsel

När planteras sommarens blommor?

Den 10 juni är vår deadline för att börja plantera ut sommarblommor i stadens blomrabatter.

När klipps gräset på mitt område?

Vi följer stadens prioriteringsleder med gräsklippning. Jakobstad centrum och lekparkerna är högst prioriterade.

Hur ofta klipps gräset?

Vi strävar till att ha klippt gräset vid alla våra ansvarsområden på en och en halv vecka. Sedan börjar vi om igen.

När röjer ni i skogen?

Vi på trädgårdsskötselavdelningen har bra koll på vilka skogsområden som behöver röjas. Om man lägger märke till att ett av avdelningens skogsområden behöver röjas kan man ringa och lämna en förfrågan. Väntelistan är oftast 1-3 veckor lång men vi prioriterar platser nära bostadsområden och cykelvägar. I vanliga fall kan röjningen räcka från en dag till två veckor. I akutfall brukar vi röja platsen samma dag.

Om du undrar kring fällda träd, vänligen kontakta staden Jakobstads ansvariga service-beställare:

Jan-Ole Bäck, 044 514 7282


Arbetsledare för Skolträdgården:

Päivi Kalliosaari, 044 3432905

Arbetsledare för Aspegrens trädgård:

Ari Vainionpää, 040 0529307

Skolträdgården

Aspegrens trädgård

JOACHIM STENMAN

Avdelningschef, gatu- och idrottsunderhåll, trädgårdsskötsel

joachim.stenman@alerte.fi, 044 714 7115

BENITA Herrmans

Ledande trädgårdsmästare

benita.herrmans@alerte.fi, 044 532 8421