Vanliga frågor & svar

Vi på Alerte har samlat ihop vanliga frågor kring våra tjänster och svarat på dem så gott vi kan.

Här hittar du även dejour nummer och annan eventuellt nödvändig kontaktinformation.

jag har frågor angående...

dejour

GATUUNDERHÅLL

Ärenden och skador relaterade till trafikleder och områden kan göras dagtid till staden Jakobstad:

Måndag - fredag, kl. 07.00 - 16.00

044 785 1750, 044 558 7246 eller 044 514 7282

Utanför tjänstetid:

044 785 1999

FASTIGHETSSKÖTSEL

Vid problem efter arbetstid (16:00-07:00) kan man ringa fastighetsdejouren på nummer:

044 785 1401

Vid problem eller frågor, vänligen kontakta:

Bjarne Strengell, avdelningschef

bjarne.strengell@alerte.fi, 044 042 8663

FRÅGOR ELLER RESPONS ANGÅENDE GATUUNDERHÅLL

Staden Jakobstads trafikleder är indelade enligt prioriteringsnivåer vilka Alertes gatuunderhåll följer.

Om du har frågor eller tankar kring gatuunderhåll så kan du bifoga dem här.

Frågor kring Alertes kosthåll

Vid frågor angående specialdieter eller mat gällande skolor och daghem, vänligen kontakta staden Jakobstads kosthållsspecialist:

Lisa Kentala, lisa.kentala@jakobstad.fi, 044 785 1385

Vid frågor gällande maten vid staden Jakobstads social- och hälsovårdsverk, vänligen kontakta:

Kosthållsarbetsledare Osmo Niittyniemi, 044 7147 100


Alertes anställda kan kontaktas på fornamn.efternamn@alerte.fi.